Familiegeschiedenis

Onderstaande brief, als eerste bijdrage aan ons blog ‘familiegeschiedenis, heeft mijn oom Maurits Andries (oom Boet) Walsen in zijn kenmerkende bloemrijke stijl geschreven aan oom Eddie Wahr en tante Mien Waroka, toen zij naar Indonesië gingen en zij wel eens wilden weten hoe de familie Walsen-Tambajong nu precies met elkaar verbonden was. Ik heb her en der wat gegevens aangevuld.
Paul Persijn

familiegeschiedenis ‘de brief van oom Boet’:
Het Geslacht Walsen-Tambajong
Door: Boet Walsen

Introduktie
Een afschrift van een verhaal van Boet Walsen over mijn vader’s Minahasa achtergrond.
Lopana, 28 Juni 1986
Enige gegevens omtrent het geslacht WALSEN-TAMBAJONG.

Vage geschiedenis vooraf:
De Franse Revolutie. Franse edellieden vluchtten naar het buitenland.
Onder hen bevond zich een zekere ….?? (Balcienne ???).
Via Engeland ging hij naar de Oost en kwam in Banda terecht. Stortte zich in de bloeiende kruidnagelhandel. Nam een Hollandse naam aan en koos er een die associaties opwekken aan balzalen en aan puffende machientjes, namelijk de naam WALSEN.
Kreeg met een Bandanese schone nakomelingen. Een van hen, Bernardus Walsen, reisde op en af door de Archipel en deed op een bepaald tijdstip Manado aan.

Van 1811 tot 1816 was er in Nederlands-Indië een Engelse tussenregering  onder Thomas Stamford Raffles.
Een Engelse zeekapitein, genaamd James Bowie (1), reisde de eilanden op en af.
Had een amoureus avontuur met een Balinese schone die hem een beeldschoon dochtertje schonk. Zij kreeg de naam Mary Ann (Bowie). Hij hield dolveel van haar en nam haar als kind vaak mee op zijn reizen. Op 17-jarige leeftijd bracht haar vader haar mee naar Menado en dat betekende een keerpunt in haar leven, want dat was het tijdstip dat Bernardus Walsen uit Banda (zie boven) in Menado vertoefde.
Het lot bepaalde dat zij voor elkaar bestemd waren. Liefde op het eerste gezicht met alle gevolgen van dien. (2)
De Frans-Bandanese combinatie trouwde met het Engels-Balinese product en daaruit sproot o.a. voort: Charles William Walsen (geboren 4 december 1846 te Amoerang, overleden 12 februari 1898 te Amoerang).
Nou zijn wij dichter bij huis.

Echter eerst nog een stukje Minahassische familiegeschiedenis.

 

blog familiegeschiedenis
Latzar Tambajong

Minahassa was toen verdeeld in bestuursdistricten met een Minahassisch Hoofd voor iedere district die de titel droeg van Majoor.
De Districtshoofden kunnen beschouwd worden als Minahassisch adel omdat deze families, geslacht na geslacht, als bestuurshoofden fungeerden. Enkele namen: Pelenkahu, Waworuntu, Warokka, Runtuwene, Tambajong.
Nou de scope gericht op de naam Tambajong.
Laatzar (Lazarus) Tambajong, zoon van Kepala Balak Benjamin Tambajong (stamvader) en een jongere broer van Majoor Jurian Tambajong, was Majoor van District Tombasian-Amoerang.
Hij had o.a. een dochter, genaamd Isabella Benjamina Tambajong (geboren 11 juli 1847 te Amoerang, overleden 13 november 1902 te Amoerang)

blog familiegeschiedenis
Charles William Walsen & Isabella Benjamina Tambajong

Charles William Walsen & Isabella Benjamina Tambajong

Terug naar Charles William Walsen.
Hij was agent van een scheepvaartonderneming in Amoerang en had tevens een touwdraaierij die scheepstrossen vervaardigde uit de idjoek-vezels van de aren-palm. (idjoek, in de Minahasa goemoetoe genaamd).
Charles Walsen (opa Tjalie) maakte kennis met de beeldschone Isabella Benjamina Tambajong, raakte vurig van haar gecharmeerd, kreeg bevallig response, er ontwikkelde zich een sprankelende, bruisende jonge liefde die nergens voor terugdeinsde. Deze kracht was nodig omdat er zich donkere wolken opstapelden die deze jeugdig liefdesverband dreigde te verpletteren.
Benjamina was namelijk volgens adat-gebruik reeds voorbestemd uitgehuwelijkt te worden aan Majoor Pelenkahu (districtshoofd van Tonsea) in Air Madidi.
Maar de Voorzienigheid heeft het anders beschikt.
Liefde voor zijn dochter deed de strenge Majoor Laatzar Tambajong (te-te Latzar) zwichten voor haar keus (maar gelukkig ook, anders bestond ik niet). Bij het huwelijk tussen Charles Willem Walsen en Isabella Benjamina Tambajong kregen ze van Laatzar Tambajong de klapperonderneming ‘Sendowan’ mee als bruidsschat.

 

blog familiegeschiedenis
Isabella Walsen-Tambajong

 

blog familiegeschiedenis
Joseph Eduard Adolf Wahr

Nageslacht:
Charles (Opa Tjalie) en Oma Benjamina trouwden op 10 april 1869 te Amoerang.
Uit dit huwelijk sproten voort:
1. Bernard Lazarus Walsen (Oom No) gehuwd met Maria Matheos.
2. Wilhelmina Walsen (tante Min) ongehuwd.
3. Isabella Walsen gehuwd met Joseph Eduard Adolf Wahr – 4 kinderen, Lottie, Ecka, Dolf      en Edward Jean Baptiste Wahr
4. Adriana Antoinette Walsen (tante Bok), ongehuwd.
5. Suzanne Walsen gehuwd met John Sutherland.
6. Josephine Frederika (tante Joost) Walsen gehuwd met Geurt Brinkhuis (kinderloos)
7. Willem Frederik, alias oom John (vader van ondergetekende) Walsen gehuwd met  Wilhelmina Elisabeth de Winter.
8. Johanna Everdina Walsen (tante Poea), ongehuwd.
9. Cornelis Gerard (oom Lid) gehuwd met  Esther Antoinette Tan (tante Etta)
10. Hein Walsen, op zeer jeugdige leeftijd overleden.

Ed en Mien, pardon, Mien en Ed, ik hoop dat deze beknopte gegevens voldoende zijn om de stamboom Wahr-Walsen-Warokka mee op te bouwen.
Lui, goede reis, behouden aankomst en … au revoir!
(getekend)
Maurits Andries Walsen (Oom Boetje)
c/o Jln. Wakeke 23
Manado 95111
Minahasa

 

 

(1)Overledene: James Bowie (Officier der Marine, Stuurman of Kapitein particulier schip)
Plaats: Semarang
Datum: 27-10-1838
RA jaar/bladzij: 1839/273

(2)Bruidegom:Bernardus Walsen
Bruid:Marij Ann Bowie
Plaats:Menado
Datum:05-10-1841

Bijregister:RA jaar/bladzij:1842/250

Alle onderdelen.